Xây dựng hệ thống KPI – Bà Nguyễn Thị Nam Phương trả lời phỏng vấn của EVN News

Các doanh nghiệp đầu ngành đang số hóa như thế nào?
7 March, 2019
Ý nghĩa của hệ thống chỉ tiêu KPI
9 March, 2019
Show all
Key Performance Indicator

kpis

Bà Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng của OCD đã trả lời phỏng vấn của EVN News về cách thức xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPI.

Trong những năm qua, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã triển khai nhiều dự án cho Tập đoàn Điện lực Việt nam từ Văn phòng Tập đoàn đến các Tổng công ty phân phối điện như Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, các công ty điện lực tỉnh như An Giang, Đồng Nai, Gia Lai, Daklak, Bình Định, Hải phòng, Bắc Ninh, các công ty phát điện như Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Ialy, Nhiệt điện Nghi Sơn, các công ty Tư vấn Xây dựng Điện như PECC 1, PECC2, PECC3…

Tham khảo thêm phần mềm quản lý KPI hiệu quả cho doanh nghiệp:

Phần mềm quản lý công việc và cộng tác – digiiTeamW

 

Contact Us

//]]>