Nghiên cứu định tính hay nghiên cứu định lượng?

Nghiên cứu thị trường Bất động sản Bình Định
Thị trường bất động sản Bình định – Chân dung khách hàng!
26 May, 2021
Tái cơ cấu và chuyển đổi số cho Xuân Cương
Tư vấn Tái cơ cấu doanh nghiệp và chuyển đổi số cho Xuân Cương
27 May, 2021
Show all
Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính

Rate this post

Last updated on 31 January, 2023

Doanh nghiệp nên nghiên cứu định tính hay nghiên cứu định lượng?

Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững thì phải không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất, hệ thống công cụ quản lý và điều chỉnh chiến lược phát triển để có thể kiểm soát và cung cấp các sản phẩm & dịch vụ đáp ứng tốt nhất thị hiếu và kỳ vọng của khách hàng. Trong đó, nghiên cứu thị trường về sản phẩm, dịch vụ, đối thủ cạnh tranh và kỳ vọng của khách hàng mục tiêu luôn là một trong các giải pháp quan trọng được các doanh nghiệp lựa chọn để thu thập, tổng hợp và phân tích có hệ thống các thông tin để đưa ra các quyết định mang tính chiến lược, đảm bảo duy trì và phát triển vị thế của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai.

Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu và ngân sách sẵn sàng chi trả mà doanh nghiệp sẽ xác định triển khai nghiên cứu thị trường theo phương pháp nào? Nghiên cứu định tính hay nghiên cứu định lượng hoặc kết hợp cả hai để gia tăng tính tin cậy và độ chính xác của thông tin thu thập được.  Nếu nghiên cứu định tính liên quan đến nỗ lực thu thập thông tin, hiểu biết sâu sắc về khách hàng trên một số nhỏ khách hàng qua đó khám phá được kỳ vọng của họ, thì nghiên cứu định lượng hướng tới thu thập dữ liệu trên qui mô lớn.

Kinh nghiệm nghiên cứu thị trường của OCD

Tuy nhiên, để xác định được phương pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, các doanh nghiệp thường tìm đến các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ này để đảm bảo tính hiệu quả. Trong đó OCD luôn là đơn vị cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường được các doanh nghiệp tìm đến hợp tác.

18 năm qua, OCD đã thực hiện 110 dự án nghiên cứu thị trường cho 52 khách hàng trong nhiều lĩnh vực, tương ứng 511.800 bảng hỏi, trải dài khắp 63 tỉnh thành trong cả nước với sự tham gia của 3.600 khảo sát viên.

Trong thời gian tới, OCD phấn đấu phát triển trở thành công ty Nghiên cứu thị trường hàng đầu Việt Nam, tận dụng điểm mạnh và lợi thế canh tranh của mình với nền tảng kinh nghiệm tư vấn nhiều năm cho các doanh nghiệp trong nước. OCD sẽ là điểm đến tin cậy cho các Khách hàng Việt Nam và Quốc tế cho các giải pháp Nghiên cứu thị trường, cũng như các Chiến lược kinh doanh tổng thể.

Contact Us

//]]>