Mô hình McKinsey 7S

Bảng Kanban là gì?
Bảng Kanban là gì?
15 May, 2023
Chuyển đổi số quản trị nhân sự
Chuyển đổi số quản trị nhân sự – Hội thảo ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn
19 May, 2023
Show all
Mô hình McKinsey 7S

Mô hình McKinsey 7S

5/5 - (1 vote)

Last updated on 24 May, 2024

Mô hình McKinsey 7S là gì?

McKinsey 7S đề cập đến một công cụ phân tích “thiết kế tổ chức” của công ty. Mục tiêu của mô hình là mô tả mức độ hiệu quả có thể đạt được trong một tổ chức thông qua sự tương tác của bảy yếu tố chính – Cấu trúc, Hệ thống, Chiến lược, Giá trị chung, Kỹ năng, Phong cách và Đội ngũ nhân viên.

Trọng tâm mô hình nằm ở tính liên kết của các yếu tố được phân loại theo “mềm” và “cứng”. Ngụ ý rằng sẽ tồn tại hiệu ứng domino khi thay đổi một yếu tố để duy trì sự cân bằng hiệu quả. Đặt “Giá trị chia sẻ” làm “trung tâm” phản ánh bản chất quan trọng của những tác động khi có những thay đổi trong giá trị của người sáng lập đối với tất cả các yếu tố khác.

Cấu trúc của mô hình McKinsey 7S

Hệ thống, Cấu trúc và Chiến lược cùng nhau giải thích cho các yếu tố “cứng”. Trong khi các yếu tố còn lại được coi là “mềm”.

 1. Cấu trúc

Cấu trúc là cách thức tổ chức của một công ty, được tạo thành từ thứ bậc trong doanh nghiệp. Đây là chuỗi các mối quan hệ chỉ huy và nhân viên, thể hiện ai báo cáo cho ai; hình thành nên sơ đồ tổ chức của công ty.

 1. Chiến lược

Chiến lược đề cập đến một kế hoạch kinh doanh được quản lý tốt. Nó cho phép công ty xây dựng kế hoạch hành động để đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững , được củng cố bởi sứ mệnh và giá trị của công ty.

 1. Hệ thống

Các hệ thống đề cập đến việc thiết lập quy trình công việc và chuỗi ra quyết định. Nó đòi hỏi cơ sở hạ tầng kinh doanh và kỹ thuật của công ty.

 1. Kỹ năng

Kỹ năng hình thành nên khả năng và năng lực của một công ty; cho phép nhân viên đạt được các mục tiêu của mình.

 1. Phong cách

Thái độ của các nhân viên cấp cao trong một công ty thiết lập một quy tắc ứng xử thông qua cách họ tương tác và ra quyết định mang tính biểu tượng; hình thành nên phong cách quản lý của các nhà lãnh đạo.

 1. Nhân viên

Yếu tố này liên quan đến quản lý tài năng và tất cả các nguồn nhân lực liên quan đến các quyết định của công ty. Chẳng hạn như hệ thống đào tạo, tuyển dụng và khen thưởng.

 1. Giá trị chia sẻ

Sứ mệnh, mục tiêu và giá trị tạo thành nền tảng của mọi tổ chức và đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp tất cả các yếu tố chính để duy trì một thiết kế tổ chức hiệu quả.

Ứng dụng của mô hình McKinsey 7S

Tính chủ quan xung quanh khái niệm liên kết liên quan đến bảy yếu tố chính góp phần giải thích tại sao mô hình này lại có một ứng dụng phức tạp. Vậy để ứng dụng mô hình này dễ dàng hơn, ta nên thực hiện theo cách tiếp cận từ trên xuống – từ chiến lược rộng lớn và các giá trị được chia sẻ đến phong cách và đội ngũ nhân viên.

Bước 1: Xác định các khu vực không được căn chỉnh hiệu quả

Có sự nhất quán trong các giá trị, chiến lược, cấu trúc và hệ thống không? Hãy tìm kiếm những khoảng trống và mâu thuẫn trong mối quan hệ của các yếu tố đó. Điều gì cần phải thay đổi?

Bước 2: Xác định thiết kế tổ chức tối ưu

Điều quan trọng là phải củng cố ý kiến ​​​​của ban lãnh đạo và tạo ra một thiết kế tổ chức tối ưu chung, cho phép công ty đặt ra các mục tiêu thực tế và mục tiêu có thể đạt được. Bước này đòi hỏi một lượng lớn nghiên cứu và phân tích vì không có “ khuôn mẫu ngành tổ chức ” nào để tuân theo.

Bước 3: Quyết định vị trí và những thay đổi cần thực hiện

Sau khi các yếu tố ngoại lệ được xác định, kế hoạch hành động có thể được tạo ra. Kế hoạch này sẽ liên quan đến việc thực hiện các thay đổi cụ thể đối với chuỗi phân cấp, luồng giao tiếp và các mối quan hệ báo cáo. Nó sẽ cho phép công ty đạt được một thiết kế tổ chức hiệu quả.

Bước 4: Thực hiện các thay đổi cần thiết

Việc quyết định thực hiện chiến lược là một tình huống quyết định đối với công ty trong việc đạt được một cách thực tế những gì họ đặt ra. Trong quá trình thực hiện sẽ có một số rào cản phát sinh. Tốt nhất là hãy giải quyết những trở ngại này bằng một kế hoạch đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ưu điểm của mô hình

 • Làm cho các bộ phận khác nhau của công ty hoạt động một cách mạch lạc và “đồng bộ”.
 • Cho phép theo dõi hiệu quả tác động của những thay đổi trong các yếu tố chính.
 • Được coi là một lý thuyết lâu đời, với nhiều tổ chức áp dụng mô hình này theo thời gian.

Nhược điểm của mô hình

 • Nó được coi là một mô hình dài hạn.
 • Với bản chất thay đổi của doanh nghiệp, vẫn còn phải xem mô hình sẽ thích ứng như thế nào.
 • Nó dường như dựa vào các yếu tố và quy trình nội bộ; có thể sẽ có bất lợi trong các tình huống mà hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến tổ chức.

Ví dụ thực tế

Mô hình 7S của McKinsey có thể được áp dụng trong trường hợp khi các thay đổi đang được đưa vào tổ chức có thể ảnh hưởng đến một hoặc nhiều giá trị được chia sẻ. Giả sử, một công ty đang có kế hoạch tiến hành sáp nhập. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách tổ chức công ty vì sẽ có nhân viên mới. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc của công ty, cùng với việc ra quyết định chiến lược, khi các ý tưởng mới tuôn trào thông qua sức mạnh tổng hợp.

Trong trường hợp như vậy, mô hình McKinsey 7s có thể được sử dụng để xác định các khu vực không nhất quán trước tiên. Ở đây, chủ yếu sẽ là cơ cấu, nhân viên và chiến lược. Sau đó, công ty có thể đưa ra quyết định hiệu quả để tổ chức lại một cách tối ưu và kết hợp các thay đổi theo cách hợp lý hóa quy trình sáp nhập – sau khi tiến hành nghiên cứu và phân tích sâu rộng về hậu quả mà những thay đổi mang lại cho công ty.

OCD biên dịch

Nguồn: McKinsey 7S Model

Đọc thêm: Hệ thống quản lý sản xuất (MES) là gì?

Contact Us

//]]>