fbpx

Khóa học Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả

cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu là gì? Tầm quan trọng của quản lý CSDL
18 March, 2020
Lịch đào tạo OCD
Lịch đào tạo E-learning và Public 2020
20 March, 2020
Show all
Khóa học Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả

Khóa học Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả

Khóa học Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả hướng dẫn và thảo luận những phương pháp và nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức cho một doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả, học viên sẽ có khả năng:

  • Mô tả bản chất và các yếu tố cấu thành cơ bản của cơ cấu tổ chức của một đơn vị
  • Các loại hình cơ cấu và ưu nhược điểm của từng loại hình cơ cấu này
  • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
  • Xác định các bước thiết kế cơ cấu tổ chức hiệu quả cho một tổ chức

Đối tượng đào tạo

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức, đặc biệt là những nhà quản lý cấp trung và cấp cao

Chủ đề chính

  • Định nghĩa cơ cấu tổ chức
  • Những yếu tố cơ bản của cơ cấu tổ chức
  • Các loại cơ cấu tổ chức và ưu nhược điểm của từng loại hình
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
  • Thiết kế cơ cấu tổ chức hiệu quả
  • Xu hướng thay đổi cơ cấu tổ chức trong các doanh nghiệp

Thời lượng

2-3 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý 

 

 

//]]>