0963 63 60 66

Hội thảo Xây dựng bộ hành vi văn hóa doanh nghiệp cho Funtap

Môi trường kinh doanh quốc tế ảnh hưởng như thế nào đến công ty đa quốc gia?
Môi trường kinh doanh quốc tế ảnh hưởng như thế nào đến công ty đa quốc gia?
15 July, 2020
Toàn cảnh buổi hội thảo
Hội thảo Tiếp cận hiệu quả chính sách tín dụng và bứt phá bằng đòn bẩy công nghệ số trong bối cảnh Covid-19 đối với doanh nghiệp
16 July, 2020

Ngày 15/7/2020, hội thảo xây dựng bộ hành vi văn hoá doanh nghiệp cho Funtap được diễn ra với sự tham gia của Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Cổ phần Funtap. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp cho Funtap.

Về dự án

Mục tiêu của dự án là nhằm khảo sát hiện trạng, đưa ra khuyến nghị về điều chỉnh diễn đạt giá trị cốt lõi, xây dựng bộ hành vi và Sổ tay Văn hóa doanh nghiệp cho Funtap. 

Về phương pháp tư vấn, OCD sử dụng mô hình văn hóa doanh nghiệp theo hệ giá trị của R. Quinn để đánh giá và xây dựng lộ trình phát triển văn hoá doanh nghiệp

Đọc thêm: Khởi động Dự án Xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp cho Funtap

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo

ThS. Nguyễn Thị Nam Phương - tư vấn trưởng tại OCD

ThS. Nguyễn Thị Nam Phương – tư vấn trưởng tại OCD

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

//]]>