Ba nhân tố quan trọng nhất để phát triển nền kinh tế số Việt Nam

thị trường erp
Thị trường ERP Việt Nam và định hướng ứng dụng ERP tại các Doanh nghiệp
19 July, 2018
market research
Vai trò quan trọng của nghiên cứu thị trường
7 August, 2018
Show all

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA phát biểu tại sự kiện

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Khảo sát về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các tổ chức, doanh nghiệp của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) thực hiện đã đưa ra dữ liệu đáng chú ý về phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Theo đó, khi được hỏi về 3 nhân tố quan trọng nhất để Việt Nam phát triển nền kinh tế số, đa số ý kiến đều cho rằng việc xây dựng chính phủ số kiến tạo, hành động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao cho người dân, doanh nghiệp là quan trọng nhất (76,1%); tiếp theo là Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (57%); và cuối cùng là Phát triển hạ tầng số/kết nối liên thông và dữ liệu mở (50%).

Ngoài ra, 3 nhân tố được cho là quan trọng nhất để giúp tổ chức, doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số là: Tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo (90%); Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cụ thể (68,3%); Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực cho phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số (51,7%).

Về 3 lĩnh vực nào của Việt Nam cần và có thể thực hiện đổi mới ngay, có 73,9% cho rằng lĩnh vực Công nghệ thông tin; Thương mại điện tử là 9% và Giáo dục và Đào tạo chiếm 38,3%.

Trước câu hỏi về hiểu biết về chuyển đổi số và có hoạt động cụ thể gì thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức của mình chưa, có 34,4% người được hỏi trả lời đã có tìm hiểu nhưng chưa biết cần làm gì; 32,2% trả lời đã hiểu và đã sẵn sàng mọi nguồn lực cho chuyển đổi số và 28,9% đang triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

Cuộc khảo sát chi tiết này được công bố tại Diễn đàn Cấp cao công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018, khai mạc sáng nay, 18/7.

 

Nguồn: baomoi.com

Contact Us

//]]>