fbpx

Các tính năng chính của phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT

Đổi mới sáng tạo
Khảo sát đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt nam
9 August, 2018
OOC cung cấp Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT cho SOHACO Group
14 August, 2018
Show all
OOC - digiiCAT

Phần mềm Quản lý Năng lực OOC - digiiCAT

Phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT là công cụ giúp doanh nghiệp thiết kế hệ thống đánh giá năng lực, từ điển năng lực, khung năng lực cho các vị trí và sử dụng hệ thống đánh giá năng lực để đánh giá năng lực nhân viên.

Với từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí chức danh, doanh nghiệp sẽ có các báo cáo, kết quả đánh giá năng lực chính xác và kịp thời giúp định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho cá nhân, cán bộ quản lý, qua đó xây dựng năng lực của doanh nghiệp nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn các tính năng chính của phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT:

Thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí chức danh:

  • Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT cho phép tự thiết kế Từ điển năng lực dựa trên cơ sở dữ liệu gợi ý sẵn có theo ngành/lĩnh vực và thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực, điểm từng năng lực.
  • Phần mềm cho phép tự thiết kế khung năng lực cho từng vị trí, thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng của từng chức danh đối với mỗi năng lực.
OOC - digiiCAT

Phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT

Quản lý năng lực theo khung năng lực:

  • Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá áp dụng theo các khung năng lực tùy chọn.
  • Tài khoản Quản trị hệ thống có thể thiết lập chức danh được đánh giá, nhân sự đánh giá và được đánh giá trong từng đợt, quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực:

  • Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT cho phép các tài khoản được phân quyền xem kết quả đánh giá và giám sát quá trình đánh giá của các tài khoản đánh giá.
  • Người đánh giá có thể đánh giá năng lực của nhân sự được phân công đánh giá hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.

Báo cáo

  • Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT tự động thiết lập các báo cáo (bao gồm báo cáo theo nhóm năng lực, từng năng lực, hồ sơ năng lực nhân sự…) sau khi hoàn tất mỗi đợt đánh giá.
  • Các báo cáo được hiển thị trực tiếp trên hệ thống online và có thể dễ dàng kết xuất bản mềm để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của các công tác quản trị nhân sự khác.
OOC - digiiCAT

Phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT

Với các tính năng như trên, phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT sẽ giúp các doanh nghiệp đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, chủ động và linh hoạt. Các báo cáo, kết quả đánh giá năng lực sẽ giúp doanh nghiệp định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho cá nhân, cán bộ quản lý, qua đó xây dựng năng lực của doanh nghiệp nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

 

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn, vui lòng liên hệ:

Chị Hoàng Thanh Hương,

Trưởng phòng Dịch Vụ

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Phần mềm quản lý công việc | Phần mềm khung năng lực | Phần mềm Quản trị nhân sự | Phần mềm KPI

Điện thoại: 0936341187

Email: [email protected] hoặc [email protected]

Hoặc bấm vào đây để lấy thông tin liên hệ.

 

Đăng kí dùng thử miễn phí Phần mềm Quản lý OOC – digiiMS tại đây

//]]>