Khóa học: Xây dựng hệ thống chỉ số KPIs

Kỹ năng chăm sóc khách hàng là gì? Tầm quan trọng đối với doanh nghiệp
27 December, 2023
Quản lý công việc hiệu quả – top 10 câu hỏi thường gặp
27 December, 2023
5/5 - (1 vote)

Last updated on 24 May, 2024

Mục tiêu khóa học Xây dựng Hệ thống chỉ số KPIs

Khóa học Xây dựng hệ thống chỉ số KPIs được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về xây dựng và triển khai hệ thống KPI trong doanh nghiệp và có được những công cụ thực tế để triển khai áp dụng. Sau khoá học, học viên sẽ:

Tư duy chiến lược

Hiểu và vận dụng tư duy chiến lược vào xây dựng hệ thống KPI và quản lý nhân sự

Hiểu rõ bản chất BSC và KPI

Hiểu rõ bản chất phương pháp bảng điểm cân bằng – BSC và vận dụng trong xây dựng hệ thống chỉ số KPI

Nắm chắc cách thức xây dựng hệ thống chỉ số KPI

Biết cách xây dựng hệ thống chỉ số KPI từ mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số KPI tới cách thức đo lường

Quản lý sự thay đổi

Biết cách triển khai dự án KPI

Biết cách quản lý sự thay đổi trong quá trình triển khai đánh giá KPI để đạt hiệu quả cao

Lợi ích khác biệt mà bạn chỉ gặp ở khóa học này

 • Giảng viên là các chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, đã triển khai thành công khung năng lực tại nhiều doanh nghiệp lớn
 • Thực hành trực tiếp trên Phần mềm KPI digiiTeamW – phần mềm quản lý KPI của OOC do nhóm chuyên gia KPI hàng đầu thiết kế.

Đối tượng

 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Cán bộ quản lý cấp trung

Nội dung khóa học

Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức

 • Phương pháp và nguyên tắc xây dựng mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức
 • Phương pháp xây dựng chức năng bộ phận
  • Chuỗi giá trị
  • Xây dựng cấu trúc bộ phận
  • Ma trận chức năng công ty
  • Ma trận chức năng bộ phận và vị trí công việc
 • Phương pháp xây dựng Mô tả công việc

Xây dựng bản đồ chiến lược

 •  Tổng quan về các phương pháp quản lý theo mục tiêu MBO thông dụng: OKR, KPI
 •  Tổng quan về phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard – BSC) và ứng dụng tại Việt Nam.
 •  Xây dựng Bản đồ chiến lược và ý nghĩa của bản đồ trong quản trị chiến lược

Xây dựng KPI công ty

 •  Khái niệm Chỉ số đánh giá hoạt động cơ bản (KPI), các chỉ số thường gặp theo 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng
 • Xây dựng các mục tiêu và chỉ số đánh giá cho Công ty

Xây dựng KPI bộ phận

 • Hướng dẫn cách thức xây dựng KPi cho các bộ phận sản xuất – kinh doanh
 • Hướng dẫn cách thức xây dựng chỉ tiêu đánh giá cho các bộ phận hỗ trợ

Xây dựng KPI cá nhân

 • Hướng dẫn cách thức xây dựng KPI cho các bộ phận sản xuất – kinh doanh
 • Hướng dẫn cách thức xây dựng chỉ tiêu đánh giá cho các bộ phận hỗ trợ

Triển khai KPI và hệ thống theo dõi

 • Hệ thống theo dõi BI – KPI và các quyết định quản trị
 • Cách thức triển khai và điều kiện triển khai thành công tại doanh nghiệp
 • Bài học thành công và thất bại trong triển khai BSC ở các doanh nghiệp

Thời lượng

Khóa học diễn ra trong 6 buổi (3,5h/buổi)

Hình thức đào tạo

Khóa học áp dụng các hình thức đào tạo 

Giảng viên

 • Các giảng viên giàu kinh nghiệm đào tạo, tư vấn kết hợp với các giảng viên “thực chiến” đến từ doanh nghiệp
 • Kinh nghiệm thiết kế, triển khai hệ thống KPI theo phương pháp BSC – KPI cho gần 200 doanh nghiệp
 • Thiết kế phần mềm quản lý KPI – digiiKPI được nhiều doanh nghiệp lớn đang sử dụng
 • Profile một số giảng viên ở link dưới đây:

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>