fbpx

Khóa học Elearning – thiết kế và sử dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự

Xu hướng mua sắm trong tương lai – Chỉ cần một cú chạm hay click chuột
Xu hướng mua sắm trong tương lai – Chỉ cần một cú chạm hay click chuột
21 April, 2020
Khóa học Thiết kế và sử dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự
Khóa học Thiết kế và ứng dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự
21 April, 2020

Trong bối cảnh dịch Covid -19, OCD cung cấp khóa học Elearning – thiết kế và sử dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự theo hình thức học trực tuyến – giảng dạy và tương tác trực tiếp trên nền tảng Zoom và Moodle.

Đối tượng tham dự

 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Cán bộ quản trị nhân sự chuyên trách

Mục tiêu và lợi ích nhận được sau khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có khả năng:

 • Thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực
 • Đánh giá năng lực cá nhân trên phần mềm DigiiCAT
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo dựa trên báo cáo năng lực
 • Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dựa trên phân tích khung năng lực
 • Hướng dẫn thực tiễn triển khai

Phương pháp đào tạo

 • OCD áp dụng triệt để phương pháp giảng dạy hiện đại “lấy người học làm trung tâm”
 • Liên kết chặt chẽ giữa bài giảng của giảng viên và thực hành trực tiếp trên phần mềm digiiCAT từ việc thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho đến xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dựa trên phân tích khung năng lực và hướng dẫn thực hiện triển khai; tỷ lệ thời lượng thực hành chiếm 60%, trong đó có thực hành sử dụng phần mềm digiiCAT để xử lý tác nghiệp và thông tin điều hành
 • Liên kết chặt chẽ giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại các doanh nghiệp
 • Phương pháp đào tạo trực tuyến trên nền tảng elearning và tương tác trực tuyến (Moodle và Zoom).

Thời lượng và địa điểm

 • Thời lượng đào tạo: 6 buổi x 2,5 giờ (15 giờ) tương tác trực tuyến với giảng viên
 • Số lượng học viên: tối thiểu 20 người.

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp giàu kinh nghiệm đào tạo, tư vấn kết hợp với các giảng viên “thực chiến” đến từ doanh nghiệp.

Giảng viên: Ths. Đinh Phương Lý

 • Chuyên gia Tư vấn Quản lý cao cấp của OCD
 • 15 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự chiến lược, đào tạo và phát triển nhân tài
 • Trưởng ban Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Hiệp hội nhân sự HRA
 • Chuyên gia khai vấn – ACSTH của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế – ICF
 • Nguyên Giám đốc Nhân sự Đào tạo Công ty Vinpearl; Nguyên Giám đốc đào tạo kiêm Trưởng phòng thiết kế hệ thống và quản lý đào tạo Tập đoàn Vingroup; Nguyên Giám đốc Nhân sự Công ty Ariston Thermo Việt Nam
 • Điều phối viên và chuyên gia tư vấn thực hiện các dự án tái cấu trúc, xây dựng hệ thống quản lý và đào tạo cho VPIC1,Transerco, Vinphaco, BFC, VTV, ICO Group, Yusen Logistics, SATO Vietnam…

Nội dung

Khai giảng lớp học

Giới thiệu giảng viên, học viên và chương trình học

Thống nhất lịch học và phương thức tương tác

Rà soát, chuẩn hóa chức năng, chức danh

 • Chuẩn hóa chức năng công ty và bộ phận bằng ma trận phân bổ chức năng công ty
 • Chuẩn hóa chức năng các vị trí bằng ma trận phân bổ chức năng bộ phận

Thiết kế cấu trúc từ điển năng lực và danh mục năng lực

 • Quyết định cấu trúc từ điển năng lực tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà quản lý về mức độ bao trùm và tách biệt của các nhóm năng lực
 • Quyết định danh mục năng lực, gồm tên và định nghĩa năng lực trong mỗi nhóm năng lực cần được thực hiện dựa trên Mô hình Chuỗi giá trị (Value Chain Model – VCM) của Michael Porter

Xây dựng Từ điển năng lực của doanh nghiệp

 • Liệt kê các cấu phần C-O-I-D (conceive-operate-implement-design) của mỗi năng lực bằng một số từ khóa quan trọng
 • Xây dựng mô tả hành vi trong mỗi cấu phần theo 5 cấp độ (5 mức) với nguyên tắc thống nhất
 • Thực hành xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm digiiCAT

Xác định yêu cầu năng lực cho các vị trí (khung năng lực)

 • Xác định những năng lực cần thiết của vị trí.
 • Xác định cấp độ cần thiết của mỗi năng lực.
 • Thực hành xây dựng từ khung năng lực trên phần mềm digiiCAT

Đánh giá năng lực cá nhân

 • Thực hành đánh giá năng lực cá nhân trên phần mềm digiiCAT
 • Các trưởng bộ phận đánh giá các năng lực được yêu cầu cho các vị trí dưới quyền

Khai thác báo cáo đánh giá năng lực

 • Sử dụng hồ sơ năng lực cá nhân
 • Khai thác các báo cáo đánh giá năng lực khác cho xây dựng chiến lược nhân sự, kế hoạch đào tạo, hệ thống lương

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm thông tin và đăng ký học

 

//]]>