Khóa học Định giá doanh nghiệp/cổ phần

Hỗ trợ triển khai hệ thống lương 3P và KPI cho tập đoàn gạch men Vitto Hoàn Mỹ
Triển khai hệ thống lương 3P và KPI cho tập đoàn gạch men Vitto Hoàn Mỹ
22 September, 2022
Dự án Chuẩn hóa vị trí chức danh và điều chỉnh quy chế lương cho Trung tâm R&D MobiFone
Chuẩn hóa vị trí chức danh và điều chỉnh quy chế lương cho Trung tâm R&D MobiFone
6 October, 2022
Show all
Khóa học Định giá doanh nghiệp/ cổ phần

Khóa học Định giá doanh nghiệp/ cổ phần

Rate this post

Last updated on 30 May, 2023

Mục tiêu 

Khóa học Định giá doanh nghiệp/ cổ phần được thiết kế nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, thông lệ thực tiễn, và những công cụ thông minh có tính ứng dụng cao trong định giá doanh nghiệp và cổ phần. Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về các phương pháp đánh giá giá trị doanh nghiệp và các loại tài sản đặc biệt mà doanh nghiệp sở hữu.

Sau khóa học, học viên sẽ có hiểu biết sâu và vận dụng được các kỹ năng trong định giá doanh nghiếp và cổ phần, cụ thể như sau:

 • Nắm bắt được khung lý thuyết về định giá, thẩm định giá; nguồn và các thương pháp thu thập thông tin phục vụ thẩm định giá doanh nghiệp.
 • Kỹ năng phân tích chiến lược doanh nghiệp.
 • Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp.
 • Lý thuyết và kỹ năng xác định chi phí vốn trong thẩm định giá theo thông lệ Việt Nam và quốc tế (Mô hình WACC, CAPM, FARMA, APT)
 • Kỹ năng xác định giá trị doanh nghiệp bằng:
  • Các phương pháp dựa trên thu nhập
  • Các phương pháp so sánh
  • Phương pháp tài sản
 • Nắm bắt được khung pháp lý về định giá, thẩm định giá tại Việt Nam.

Đối tượng của khóa học Định giá doanh nghiệp

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức.

Các chủ đề chính

 1. Khái quát về xác định giá trị doanh nghiệp
 2. Phân tích chuẩn đoán chiến lược và phân tích tài chính doanh nghiệp
 3. Xác định chi phí vốn trong xác định giá trị doanh nghiệp
 4. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp từ thu nhập
 5. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh và phương pháp tài sản; khung pháp lý cho hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp và tài sản tại Việt Nam

Hình thức đào tạo

Khóa học Định giá doanh nghiệp/ cổ phần có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Hotline: 0886595688

Email: ocd@ocd.vn

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>