Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp gỗ và nội thất – TAVICO

4 phương pháp phỏng vấn sâu thường sử dụng
4 phương pháp phỏng vấn sâu hữu dụng nhất trong nghiên cứu định tính
23 June, 2021
OCD thực hiện đào tạo Marketing Dịch vụ cho Xuân Cương
Khóa đào tạo Marketing Dịch vụ cho Xuân Cương
13 July, 2021
Show all
Đánh giá Hiện trạng Doanh nghiệp gỗ và nội thất - TAVICO

Đánh giá Hiện trạng Doanh nghiệp gỗ và nội thất - TAVICO

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Về Dự án Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp gỗ và nội thất Tavico

Tháng 6/2021, nhóm tư vấn OCD đã tiến hành các hoạt động Đánh giá Hiện trạng Doanh nghiệp gỗ và nội thất – Công ty CP Tân Vĩnh Cửu – TAVICO,. TAVICO là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu, chế biến và kinh doanh gỗ Tây hàng đầu Việt nam tại Đồng Nai.

Nhóm tư vấn đã tiến hành phỏng vấn Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của TAVICO và các đơn vị thành viên. Đồng thời, tư vấn cũng trực tiếp thăm quan thực địa tại các đơn vị sản xuất, TAVICO Depot, Chợ Gỗ Tây, Chợ Gỗ Ta…

Khảo sát Hiện trạng Doanh nghiệp TAVICO

Khảo sát Hiện trạng Doanh nghiệp gỗ và nội thất TAVICO

Dự án giúp Ban lãnh đạo TAVICO có có bức tranh khách quan hơn về hiện trạng hệ thống quản lý, quy trình vận hành của Công ty và các đơn vị thành viên, từ đó xây dựng xây dựng phương án tái cơ cấu, các giải pháp quản lý phù hợp với chiến lược, triết lý kinh doanh của Ban lãnh đạo TAVICO.

Về Công ty Tư vấn Quản lý OCD

OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp với 20 năm kinh nghiệm triển khai các dự án tái cấu trúc doanh nghiệp và xây hệ thống quản lý như KPI, lương 3P, quy trình…

OCD đã thực hiện nhiều dự án tư vấn đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xây dựng và Bất động sản Hòa Bình (HBC), Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, Đạm Phú Mỹ (PVFCCo), Công ty TNHH Wacoal Việt nam, ICO Group.

 

 

 

Contact Us

//]]>