Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp – TAVICO

4 phương pháp phỏng vấn sâu thường sử dụng
4 phương pháp phỏng vấn sâu hữu dụng nhất trong nghiên cứu định tính
23 June, 2021
Tại sao doanh nghiệp cần công ty tư vấn KPI chuyên nghiệp?
Công ty tư vấn KPI chuyên nghiệp – tại sao doanh nghiệp bạn cần đến họ?
13 July, 2021
Show all
Khảo sát Hiện trạng Doanh nghiệp TAVICO

Khảo sát Hiện trạng Doanh nghiệp TAVICO

Tháng 6/2021, nhóm tư vấn OCD đã tiến hành các hoạt động Khảo sát Hiện trạng Doanh nghiệp cho Công ty CP Tân Vĩnh Cửu – TAVICO,. TAVICO là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu, chế biến và kinh doanh gỗ Tây hàng đầu Việt nam tại Đồng Nai.

Nhóm tư vấn đã tiến hành phỏng vấn Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của TAVICO và các đơn vị thành viên. Đồng thời, tư vấn cũng trực tiếp thăm quan thực địa tại các đơn vị sản xuất, TAVICO Depot, Chợ Gỗ Tây, Chợ Gỗ Ta…

Khảo sát Hiện trạng Doanh nghiệp TAVICO

Khảo sát Hiện trạng Doanh nghiệp TAVICO

Dự án giúp Ban lãnh đạo TAVICO có có bức tranh khách quan hơn về hiện trạng hệ thống quản lý, quy trình vận hành của Công ty và các đơn vị thành viên, từ đó xây dựng xây dựng phương án tái cơ cấu, các giải pháp quản lý phù hợp với chiến lược, triết lý kinh doanh của Ban lãnh đạo TAVICO.

OCD đã thực hiện nhiều dự án tư vấn đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xây dựng và Bất động sản Hòa Bình (HBC), Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, Đạm Phú Mỹ (PVFCCo), Công ty TNHH Wacoal Việt nam, ICO Group.

 

Liên hệ:

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống Quản lý

Hotline: 0886595688

Email: [email protected]

 

 

 

Contact Us

//]]>