OCD công bố báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dung điện tại Đà nẵng, 2018

Phần mềm Khung Năng lực OOC - digiiCAT
Giới thiệu về khung năng lực
2 January, 2019
Phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS
Phần mềm quản lý doanh nghiệp: 9 nguyên nhân triển khai thất bại
3 January, 2019
Show all
Đánh giá sự hài lòng khách hàng - Đà nẵng PC

Đánh giá sự hài lòng khách hàng - Đà nẵng PC

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Sau quá trình khảo sát, thu thập thông tin về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện, ngày 28/12 tại PC Đà Nẵng, Công ty Tư vấn Quản lý OCD – đơn vị tư vấn độc lập, tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện do OCD thực hiện đảm bảo tính độc lập, khách quan và khoa học.

Từ năm 2013, OCD tiến hành khảo sát khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Trên cơ sở dữ liệu thu thập, OCD đã phân tích, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị để PC Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, định hướng xây dựng hình ảnh Công ty nhằm nâng cao sự đồng thuận xã hội, người dân với các chính sách, dịch vụ đang triển khai.

Để thu thập dữ liệu, OCD tiến hành khảo sát theo bảng câu hỏi trắc nghiệm năm 2018 do EVN xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo các đơn vị tư vấn nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong công tác này. Theo đó, các câu hỏi trắc nghiệm tập trung chủ yếu vào 07 nhóm yếu tố được khách hàng quan tâm đó là đánh giá chất lượng cung cấp điện; cách thức thông tin đến khách hàng; hóa đơn tiền điện; dịch vụ khách hàng; hình ảnh kinh doanh; giá điện và sự đồng thuận xã hội.

OCD cũng đã áp dụng phương pháp thu thập số liệu thông qua hình thức phỏng vấn sâu và phỏng vấn nhóm. Đây là hình thức nghiên cứu định tính giúp khai thác chuẩn xác tâm tư, suy nghĩ, đánh giá của khách hàng, qua đó sẽ có những góc nhìn sâu hơn, hiểu rõ hơn những băn khoăn, thắc mắc của khách hàng.

 

Nguồn: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung – http://cpc.vn

Contact Us

//]]>