Quản lý Nhân sự trong doanh nghiệp

giam-nua-thoi-gian-ocd
Giảm ½ thời gian quản lý nhờ 5 nguyên tắc của Henry Fayol
11 March, 2020
Dịch bệnh do virus Corona: tác động nặng nề về kinh tế
18 March, 2020
Show all
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Quản lý Nhân sự là một mảng chức năng quan trọng của doanh nghiệp. Khóa học này cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng cho cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ quản lý nhân sự. Mức độ tập trung của các kỹ năng và chủ đề sẽ tuỳ thuộc vào sự quan tâm của học viên do ảnh hưởng từ vị trí công việc của họ.

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

•    Mô tả được bản chất và vai trò quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
•    Lý giải được mối quan hệ của công tác quản trị nhân sự trong tổ chức với các hoạt động chức năng khác để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức
•    Biết cách tổ chức và nâng cao hiệu quả của các hoạt động quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức nói chung và trong các bộ phận chức năng nói riêng

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong doanh nghiệp

Các chủ đề chính

1.    Bản chất của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
2.    Vai trò của bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
3.    Sự phân nhiệm về quản trị nhân sự giữa cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ quản trị nhân sự
4.    Phân biệt giữa quản lý hành chính nhân sự, quản lý và phát triển nguồn nhân lực
5.    Các hoạt động chủ yếu của công tác quản trị nhân sự: quan điểm, phương pháp và công cụ thường áp dụng

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

  • Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp
  • Khóa học public
  • Đào tạo trực tuyến, có sự hỗ trợ của giảng viên

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng. Các giảng viên khóa học là những chuyên gia tư vấn cao cấp với kinh nghiệm tư vấn 200 dự án về hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, thành viên chủ chốt của Hiệp hội Nhân sự HRA, cán bộ nhân sự cao cấp (Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Đào tạo) của các doanh nghiệp lớn như VinGroup, VinPearl.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Đọc thêm: Xu hướng quản lý nhân sự thời Cách mạng công nghiệp 4.0

 

Contact Us

//]]>