OOC cung cấp Phần mềm Quản lý doanh nghiệp digiiMS cho Công ty GMO – Z.com

Customer satisfaction market research for EVN, 2013-2018
2 December, 2018
Quản trị dữ liệu là thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại 4.0
12 December, 2018
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 12 năm 2018, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOCCông ty GMO – Z.com RUNSYSTEM đã ký kết hợp đồng thuê Phần mềm Quản lý doanh nghiệp digiiMS nhằm số hóa hệ thống quản lý nhân sự, giúp quản lý, đánh giá nhân sự tốt hơn, từ đó giúp tăng hiệu suất làm việc, cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

 

OOC cung cấp 2 cấu phần trong Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS bao gồm:

digiiOST – Phần mềm Cơ cấu tổ chức

Phần mềm Cơ cấu tổ chức – digiiOST cho phép doanh nghiệp tự thiết kế cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng, chức danh bao gồm các chức năng chính:

 • Chuỗi giá trị: Xây dựng chuỗi giá trị hoạt động của doanh nghiệp dựa trên CSDL
 • Cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng, chức danh: cho phép doanh nghiệp tự xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng, chức danh
 • Hệ thống sử dụng Ma trận chức năng công ty và bộ phận giúp doanh nghiệp xây dựng và rà soát các chức năng một cách hệ thống và nhất quán
 • Mô tả công việc: cho phép tạo form và xây dựng mô tả công việc cho các vị trí một cách tương đối tự động
 • Hệ thống cho phép xuất (export) mô tả công việc để lưu trữ

digiiCAT – Phần mềm Quản lý năng lực

Phần mềm Đánh giá năng lực – digiiCAT là công cụ giúp doanh nghiệp tự thiết kế hệ thống đánh giá năng lực bao gồm các tính năng chính:

 • Thiết kế từ điển năng lựckhung năng lực cho các vị trí
 • Xây dựng đợt đánh giá và đánh giá năng lực cá nhân
 • Giám sát, theo dõi tiến độ đánh giá và kiểm tra kết quả đánh giá
 • Báo cáo kết quả đánh giá năng lực theo nhóm năng lực/năng lực và báo cáo phân tích theo nhân sự
 • Hồ sơ năng lực (Competency Profile) của từng nhân sự
 • Kết xuất báo cáo ra Excel

Phần mềm Quản lý doanh nghiệp digiiMS được kỳ vọng sẽ giúp Công ty GMO-Z.com tăng suất lao động, vận hành hệ thống quản lý nhân sự một cách chuyên nghiệp, dễ dàng và thuận lợi.

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn về Phần mềm OOC digiiMS, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Điện thoại: 0963636066 | Email: ooc@ooc.vn

Hoặc đăng kí dùng thử miễn phí Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp OOC digiiMS tại đây

 

 

Contact Us

//]]>