Nghiên cứu thị trường thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm hỗ trợ phát triển chiến lược doanh nghiệp

Outsourcing - Xu hướng "Thuê ngoài" của doanh nghiệp
Outsourcing – Xu hướng “Thuê ngoài” của doanh nghiệp
9 July, 2020
Quản trị xung đột lợi ích trong công ty
Quản trị xung đột lợi ích trong công ty
13 July, 2020
Hiện trạng khách hàng
 • Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Abipha hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm.
 • Ngoài hệ thống phân phối dược phẩm rộng khắp cả nước, hiện tại công ty đã đầu tư vào xây dựng nhà máy công nghệ cao đạt chuẩn GMP với đầy đủ các dây truyền sản xuất: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc đông dược, thuốc tân dược, mỹ phẩm…
 • Công ty muốn nghiên cứu thị trường tập trung vào thực phẩm chức năng và mỹ phẩm hỗ trợ phát triển chiến lược doanh nghiệp
Phương pháp thu thập dữ liệu Kết hợp phương pháp định lượng và định tính:

 • Khảo sát bảng hỏi với nhóm đối tượng người tiêu dùng
 • Thảo luận nhóm với đối tượng quản lý nhà thuốc/cửa hàng thuốc
Quy mô dự án Khảo sát thực hiện tại 7 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Huế

 • Khảo sát 400 người tiêu dùng
 • Thảo luận nhóm nhà thuốc/cửa hàng thuốc tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh; nhóm người tiêu dùng tại Hà Nội; tp Hồ Chí Minh; Huế và Nghệ An
Kết quả đạt được
 • Phân tích những thông tin về sản phẩm thực phẩm chức năng
 • Đánh giá nhu cầu, mục đích sử dụng, mức độ nhận thức về sản phẩm thực phẩm chức năng của người sử dụng
 • Xác định các tiêu chí tác động đến quyết định mua sản phẩm thực phẩm chức năng
 • Kênh thông tin người dùng tìm hiểu thông tin về thực phẩm chức năng
 • Phân khúc thị trường theo đặc điểm nhân khẩu học
 • Chi phí chuyển đổi từ thực phẩm chức năng sang TPCN khác
 • Thông tin về đối thủ cạnh tranh (thương hiệu, điểm mạnh điểm yếu, sản phẩm  nổi bật, chiến lược, chính sách của đối thủ cạnh tranh …)
 • Phân tích những thông tin về sản phẩm mỹ phẩm
 • Đánh giá nhu cầu, mục đích sử dụng, thói quen của người sử dụng đối với các loại mỹ  tại các vùng nông thôn
 • Xác định các tiêu chí tác động đến quyết định mua sản mỹ phẩm
 • Kênh thông tin người dùng tìm hiểu về mỹ phẩm
 • Thông tin về đối thủ cạnh tranh (thương hiệu, điểm mạnh điểm yếu, sản phẩm nổi bật, chiến lược, chính sách của đối thủ cạnh tranh …)
Kết quả đạt được

Xây dựng chiến lược marketing và bán hàng cho KH

Xây dựng chiến lược marketing và bán hàng cho KH

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>