fbpx

Khóa học Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Bill Gates hối tiếc vì Microsoft chậm chân trên thị trường di động. Ảnh: AP.
Bill Gates: ‘Sai lầm lớn nhất của Microsoft là để thua Android’
25 June, 2019
Kỹ năng giám sát hiệu quả
Kỹ năng giám sát hiệu quả
26 June, 2019
Show all
Xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng

Xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về quan hệ khách hàng, xây dựng chiến lược quan hệ khách hàng của doanh nghiệp và có được những công cụ cụ thể để triển khai các hoạt động trong chiến lược đó. Sau khóa học, học viên sẽ:
•    Mô tả được khái niệm quản lý quan hệ khách hàng và lý do doanh nghiệp nên áp dụng hệ thống CRM
•    Sử dụng được các công cụ đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
•    Xây dựng và triển khai hệ thống CRM tại doanh nghiệp
•    Thiết kế và thực hiện các chương trình quan hệ khách hàng
•    Mô tả được tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa hướng tới khách hàng trong doanh nghiệp mình

Đối tượng

Trưởng/phó phòng kinh doanh, marketing, Dịch vụ khách hàng, Trung tâm chăm sóc khách hàng, những người tham gia vào chiến lược quan hệ khách hàng của doanh nghiệp.

Các chủ đề chính

  • Thách thức trong kinh doanh và nhu cầu quản lý quan hệ khách hàng
  • Khái niệm CRM và lợi ích áp dụng tại doanh nghiệp
  • Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
  • Xây dựng và triển khai hệ thống CRM
  • Thiết lập và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng
  • Xây dựng các chương trình quan hệ khách hàng
  • Xây dựng văn hóa hướng tới khách hàng

Thời lượng

2-5 ngày hoặc tuỳ theo nhu cầu của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

 

//]]>