Khóa học Quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Công cụ tạo phông chữ nhỏ
Làm cách nào để chọn phông chữ phù hợp cho quảng cáo?
16 September, 2022
Hỗ trợ triển khai hệ thống lương 3P và KPI cho tập đoàn gạch men Vitto Hoàn Mỹ
Triển khai hệ thống lương 3P và KPI cho tập đoàn gạch men Vitto Hoàn Mỹ
22 September, 2022
Show all
Khóa học Quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Khóa học Quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Mục tiêu

Mục tiêu bao trùm của khóa học nhằm nâng cao khả năng quản lý nguồn nhân lực chiến lược cho các cán bộ quản lý. Sau khi tham gia khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu các khái niệm về tài năng, năng lực cốt lõi và đội ngũ chủ chốt
  • Hiểu về vai trò của các cấp quản lý trong quản lý nguồn nhân lực chiến lược
  • Áp dụng được các công cụ thu hút nhân tài và quản lý nguồn nhân lực
  • Xây dựng được các chính sách thu hút và giữ nhân tài

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

Các chủ đề chính

  1. Khái niệm về tài năng, năng lực cốt lõi, đội ngũ chủ chốt của một tổ chức,
  2. Xây dựng chính sách thu hút và giữ nhân tài / chủ chốt,
  3. Ứng dụng các công cụ (9 hộp, khung năng lực, KPI, trả lương, lộ trình công danh) để thu hút nhân tài và quản lý nguồn nhân lực chiến lược
  4. Vai trò của các cấp quản lý (Giám đốc doanh nghiệp, Trưởng bộ phận và Trưởng bộ phận Nhân sự) trong quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Hotline: 0886595688

Email: ocd@ocd.vn

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>