fbpx

Khóa học Phát triển tư duy hệ thống & tổng thể

Lịch đào tạo OCD
Lịch đào tạo E-learning và Public 2020
20 March, 2020
Khóa học Tăng cường năng lực cho CEO (Executive coaching)
22 March, 2020

Mục tiêu khóa học

Khoá học Phát triển tư duy hệ thống & tổng thể  giúp các nhà quản lý nhìn nhận và xử lý các vấn đề một cách hệ thống, tổng thể và toàn diện hơn. Một cách cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Nhìn nhận rõ các yếu tố cản trở quá trình tư duy tổng thể và hệ thống
•    Phân tích các trường hợp tư duy thiếu hệ thống tiêu biểu trong một tổ chức
•    Xác định các biện pháp để phát triển và ứng dụng kỹ năng tư duy tổng thể hệ thống

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức, đặc biệt là những nhà quản lý cấp trung và cấp cao

Các chủ đề chính

  • Sự cần thiết phát triển tư duy hệ thống tổng thể
  • Những cản trở tư duy hệ thống trong tổ chức
  • Các trường hợp tư duy thiếu hệ thống tiêu biểu
  • Các phương pháp phát triển tư duy hệ thống tổng thể của nhà quản lý
  • Các biện pháp khắc phục những cản trở về mặt tổ chức trong việc thực hiện tư duy tổng thể, toàn diện

Thời lượng

2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên  

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý 

 

//]]>