Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Khách hàng vinalines
Vinalines ứng dụng mạnh công nghệ trong quản lý điều hành
28 December, 2018
Phần mềm Khung Năng lực OOC - digiiCAT
Giới thiệu về khung năng lực
2 January, 2019
Show all
đánh giá năng lực nhân viên

phần mềm đánh giá năng lực

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

https://www.youtube.com/watch?v=RpDu7gwmJfk&index=1&list=PLOfh5JpIpNzfw6jqSkfh39SAbPt92Gi2A

Contact Us

//]]>