CMCN 4.0 và ảnh hưởng tới trả lương 3P

Cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng trong sản xuất dược phẩm
27 February, 2019
Cơ cấu tổ chức
Nguyên tắc căn bản để chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh
28 February, 2019
Show all
Cấp bậc lương

Cấp bậc lương

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Hệ thống lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố (1) PositionVị trí công việc, (2) PersonNăng lực cá nhân và (3) PerformanceKết quả công việc.

Hệ thống lương 3P khắc phục được các nhược điểm của hệ thống lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp.

 • Hệ thống lương 3P trả lương phù hợp với tầm ảnh hưởng của vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng.
 • Hệ thống lương 3P giúp thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực
 • Hệ thống lương 3P khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp

Các bước xây dựng hệ thống lương 3P

I. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức năng, chức danh

II. Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực

III. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI (bao gồm bản đồ chiến lược, chỉ tiêu KPI công ty, chỉ tiêu KPI bộ phận và chỉ tiêu KPI cá nhân)

IV. Xây dựng hệ thống lương 3P (bao gồm quy chế lương và hệ thống thang, bảng lương)

V. Triển khai hệ thống lương 3P
 

Điều kiện xây dựng và áp dụng thành công hệ thống lương 3P

 • Doanh nghiệp có chiến lược hoặc định hướng chiến lược rõ ràng
 • Ban Giám đốc quyết tâm, đặt rõ mục tiêu cho sự thay đổi, dành thời gian tham gia dự án và ra quyết định ở những thời điểm cần thiết
 • Tổ công tác hiểu biết và tâm huyết với dự án
 • Các trưởng bộ phận tham gia tích cực và có trách nhiệm
 • Tư vấn giàu kinh nghiệm triển khai các hệ thống lương 3P, có kinh nghiệm dẫn dắt sự thay đổi có kỹ năng dẫn dắt thảo luận tốt và quản lý dự án chặt chẽ
 • Có phần mềm hỗ trợ việc áp dụng hệ thống lương 3P (phần mềm cơ cấu tổ chức, phần mềm KPI, phần mềm đánh giá năng lực hoặc phần mềm nhân sự bao trùm đầy đủ các nội dung trên bên cạnh cơ sở dữ liệu nhân sự.)

Ưu điểm của hệ thống lương 3P do Công ty Tư vấn Quản lý OCD xây dựng:

 • Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD là đơn vị tư vấn hệ thống lương 3P giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam, đã từng tư vấn hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp lớn với các mô hình kinh doanh khác nhau và phức tạp về các vấn đề cần giải quyết
 • Hệ thống lương 3P do Công ty Tư vấn Quản lý OCD xây dựng liên kết chặt chẽ với chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Hệ thống lương 3P có phương án phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với kế hoạch kinh doanh
 • Hệ thống lương 3P liên kết chặt chẽ với Khung năng lực và Hệ thống chỉ tiêu KPI
 • Hệ thống lương 3P có bảng tính minh họa được tự động hóa, hỗ trợ cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên
 • Có phần mềm hỗ trợ việc áp dụng hệ thống lương 3P (phần mềm cơ cấu tổ chứcphần mềm KPIphần mềm đánh giá năng lực hoặc phần mềm nhân sự bao trùm đầy đủ các nội dung trên bên cạnh cơ sở dữ liệu nhân sự.) Với sự hỗ trợ của các phần mềm đánh giá năng lực, phần mềm KPI hay phần mềm thông tin nhân sự, việc triển khai hệ thống lương 3P đang trở nên thuận lợi hơn đối với doanh nghiệp. Phần mềm KPI nếu được tích hợp vào các phần mềm lõi như ERP, CRM hay Quản lý sản xuất sẽ giúp việc trả lương 3P dễ dàng hơn nhiều.

Ảnh hưởng của CMCN 4.0

 • CMCN 4.0 với sự có mặt của AI, IoT, Big Data trong sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho quá trình thu thập thông tin về quá trình sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của nhân sự trở nên thuận tiện hơn, từ đó cung cấp nguồn dữ liệu đa dạng hơn cho việc đánh giá năng lực và kết quả của người lao động.

Để tìm hiểu thêm về hệ thống lương 3P, việc áp dụng hệ thống lương 3P tại các doanh nghiệp Việt nam và khả năng triển khai tại chính doanh nghiệp mình, anh/chị vui lòng liên hệ:

Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD

Email: ocd@ocd.vn

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD | https://ocd.vn | http://consulting.ocd.vn | https://facebook.com/OCDConsulting

Contact Us

//]]>