Lập chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, nhìn nhận từ kinh nghiệm thực tế (kỳ II)

2.    Chiến lược nhân sự

Chiến lược nhân sự là gì? Để thực hiện tất cả những điều nói trên, con người, yếu tố nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong việc thực hiện triển khai kế hoạch chiến lược. Đây chính là đối tượng chủ chốt để thực hiện, triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu và sứ mệnh của doanh nghiệp. Không có yếu tố con người hay nguồn nhân lực đảm bảo, doanh nghiệp khó có thể thực hiện các mục tiêu chiến lược, gìn giữ và phát triển các giá trị cốt lõi của mình.

Chiến lược nhân sự không phải là một nội dung tách rời hay nằm ngoài của chiến lược kinh doanh mà là một phần trọng yếu trong chiến lược kinh doanh. Chiến lược nhân sự tập trung vào việc hoạch định chi tiết và cụ thể nguồn lực để triển khai các mục tiêu kinh doanh đề ra: (i) phân tích thực trạng nguồn nhân lực; (ii) dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, (iii) đưa ra các kế hoạch chi tiết về việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực (số lượng, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, thời gian cung ứng nguồn lực nêu trên); (iv) quyết định cắt giảm, thuyên chuyển, tuyển mới, tái đào tạo, tái cấu trúc, v.v; (v) đánh giá các việc thực hiện và triển khai chiến lược nhân sự để hiện thực hóa và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Tại các doanh nghiệp FDI kể trên, bộ phận nhân sự, giám đốc nhân sự có được tham gia vào quá trình xác lập chiến lược kinh doanh hay không? Vai trò của họ trong quá trình này là gì? Do thực tế top - down đã nêu ở bài trước, việc tham gia vào quá trình xác lập mục tiêu doanh nghiệp và chiến lược tập đoàn thường tập trung ở đội ngũ quản trị cấp cao người nước ngoài tại hội sở. Cán bộ quản lý nhân sự địa phương không có cơ hội được tham gia mà chỉ đóng vai trò triển khai, thực thi các kế hoạch nhân sự đã được vạch sẵn ở phạm vi địa phương mình.

Ví dụ: với quyết định của tập đoàn Microsoft mua lại Nokia và mở rộng nhà máy tại Bắc Ninh, giám đốc nhân sự có vai trò xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai phát triển nguồn nhân lực lớn đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển nhà máy ở Bắc Ninh. Hay như tại tập đoàn LG, chiến lược mở nhà máy giá trị 1,5 tỷ USD tại Tràng Duệ, Hải Phòng và các quyết định về nhân sự đã được hoạch định từ cấp tập đoàn. Giám đốc nhân sự tại Việt Nam chỉ triển khai chi tiết các việc cắt giảm thuyên chuyển nhân sự tại Hà Nội và tuyển dụng đội ngũ nhân sự mới tại Hải Phòng.

3.    Kết nối chiến lược kinh doanh với chiến lược nhân sự

Với tính chất kết nối, ràng buộc nêu trên, chiến lược nhân sự là một trong những nội dung quan trọng, nội dung mở rộng và triển khai chi tiết các hạng mục cụ thể trong chiến lược kinh doanh, được triển khai sau khi các nội dung về năng lực cốt lõi và định hướng phát triển nhân sự đã rõ ràng. Vậy chiến lược nhân sự nên được bổ từ trên xuống (top-down) hay được đề xuất từ dưới lên (bottom-up)?

Dưới góc độ kinh nghiệm của tác giả, việc bổ từ trên xuống (top-down) hay được đề xuất từ dưới lên (bottom-up) phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp. Tại các tập đoàn lớn, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia, quản lý nhân sự vẫn hoàn toàn tham gia vào quá trình xác định và hoạch định chiến lược nhân sự, tùy từng cấp quản lý. Đội ngũ HRBP của họ hoạt động rất hiệu quả không chỉ trợ giúp các khối kinh doanh hoạt động hiệu quả mà còn cung cấp kịp thời các việc triển khai thực tế về mặt quản trị nguồn nhân lực để đội ngũ quản lý cấp cao có thể điều chỉnh các chiến lược vĩ mô kịp thời.

Xem kỳ I: http://ocd.vn/tin-tuc/tri-thuc-quan-ly/1357-lap-chien-luoc-nhan-su-phu-hop-voi-chien-luoc-kinh-doanh-tai-cac-doanh-nghiep-fdi-tai-viet-nam-nhin-nhan-tu-kinh-nghiem-thuc-te-ky-i.html

ThS. Đỗ Thị Yến
Bài viết trích từ Kỷ yếu Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực từ chiến lược phát triển kinh doanh
do Hiệp hội Nhân sự (HRA) xuất bản

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Tin tức Tri thức quản lý Lập chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, nhìn nhận từ kinh nghiệm thực tế (kỳ II)

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003