Vai trò quan trọng của nghiên cứu thị trường

Thật sự rất khó để phát triển và cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ đạt chất lượng cao nếu không thực hiện ít nhất một vài nghiên cứu thị trường cơ bản. Nhiều người có ác cảm rất mạnh mẽ đối với từ “nghiên cứu” bởi vì họ tin rằng từ này ám chỉ những kĩ thuật rất phức tạp mà chỉ những người được đào tạo chuyên sâu mới có thể sử dụng. Cũng có nhiều người tin rằng, nghiên cứu thường có rất nhiều dữ liệu không sử dụng được mà chỉ để viết những báo cáo mà rất ít khi đọc đến, không được dùng nhiều trong đời sống. Đa số mọi người đều hiểu nhầm như vậy.

Rất có thể bạn đã thực hiện ít nhất một vài kiểu nghiên cứu thị trường cơ bản. Ví dụ như, bạn đã nghe (nghiên cứu kĩ thuật) người khác phàn nàn về không có đủ một thứ gì đó – mà bạn có thể gợi ý để cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cần. 

Nghiên cứu thị trường có rất nhiều mục đích và rất nhiều phương pháp thu thập dữ liệu được phục vụ cho từng mục đích đó. Phương pháp thu thập số liệu cụ thể mà bạn sử dụng trong quá trình nghiên cứu thị trường của bạn phụ thuộc rất nhiều vào các thông tin cụ thể mà bạn đang tìm kiếm để hiểu.

Sử dụng cho nghiên cứu thị trường

Các đầu mục sau đây đề cập đến một trong những ứng dụng chính được dùng để nghiên cứu thị trường. Phương pháp thu thập dữ liệu hữu ích có liên quan đến hầu hết các mục trong danh sách sau đây:

1. Nghiên cứu thị trường: Xác định các cơ hội để phục vụ nhiều nhóm khách hàng
Kiểm tra và hiểu được những nhu cầu chưa được đáp ứng của một nhóm khách hàng nào đó. Họ nói họ đang muốn điều gì? Họ nói họ đang cần gì? Một số phương pháp thu thập dữ liệu hữu ích có thể sử dụng, ví dụ như, thực hiện tập trung vào nhóm, phỏng vấn khách hàng và nhà đầu tư, đọc báo và các ấn phẩm thư viện khác, và lắng nghe những gì khách hàng nói và quan sát những gì họ làm. Sau đó, bạn thậm chí có thể phát triển một phiên bản sơ bộ về sản phẩm của bạn mà bạn thử nghiệm, hoặc kiểm tra thị trường, xem sản phẩm có bán hay không.

2. Nghiên cứu thị trường: Kiểm tra kích thước của thị trường – có bao nhiêu người có nhu cầu chưa được đáp ứng
Xác định các nhóm khác nhau, hoặc phân khúc thị trường, trong đó tổng thể thị trường gắn liền với mỗi tính năng độc đáo và sở thích riêng. Phương pháp thu thập dữ liệu có thể rất hữu ích, ví dụ như, đọc về các xu hướng nhân khẩu học và xu hướng xã hội trong các ấn phẩm ở thư viện. Bạn thậm chí có thể quan sát từng nhóm trong một thời gian để nhận thấy những gì họ làm, họ đi những đâu và họ thảo luận những gì. Hãy xem xét phỏng vấn một số thành viên của mỗi nhóm. Cuối cùng, xem xét thực hiện tập trung một nhóm hoặc hai trong mỗi nhóm.

3. Nghiên cứu thị trường: Xác định phương pháp tốt nhất để đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng của thị trường mục tiêu
Làm thế nào để bạn có thể phát triển một sản phẩm với các tính năng và lợi ích để đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng? Làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng bạn có khả năng để tiếp tục đáp ứng nhu cầu? Đây là nơi tập trung các nhóm thực sự có ích. Thực hiện tập trung ở một số nhóm, bao gồm hỏi họ về sở thích, các nhu cầu chưa được đáp ứng và làm thế nào để đáp ứng chúng. Hãy để ý tưởng của bạn chạy qua chúng. Đồng thời, yêu cầu họ những gì họ cần để sử dụng dịch vụ của bạn và những gì họ sẽ trả cho chúng.

4. Nghiên cứu thị trường: Điều tra các đối thủ cạnh tranh
Kiểm tra sản phẩm của họ, dịch vụ, kĩ thuật tiếp thị, giá cả, vị trí của họ, v.v.v.. Một trong những cách tốt nhất để hiểu về đối thủ cạnh tranh của mình là sử dụng dịch vụ của họ. Tới vị trí của họ, nhìn xung quanh và xem xét một số tài liệu của họ. Chú ý quảng cáo của họ trong các bản tin và tờ báo. Nhìn vào các trang web của họ.

5. Nghiên cứu thị trường: Làm rõ giá trị độc đáo đề xuất của bạn
Đề xuất của bạn mô tả rõ lí do vì sao những người khác nên sử dụng tổ chức của bạn thay vì của đối thủ cạnh tranh. Một phương pháp thu thập dữ liệu đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực này là việc sử dụng các nhóm tập trung. Tìm một số nhóm khách hàng tiềm năng và nói cho họ về ý tưởng của bạn. Nói với họ ý tưởng của bạn độc đáo ra sao. Hãy nói với họ bạn muốn sản phẩm của mình được công nhận như thế nào ( vị trí của nó). Hãy hỏi họ những gì họ nghĩ.

6. Nghiên cứu thị trường: Kết luận nếu sản phẩm có đáp ứng nhu cầu khách hàng hiệu quả
Một trong những cách tốt nhất để đưa ra kết luận là thực hiện đánh giá. Đánh giá thường bao gồm việc sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau, thường là vài trong số họ, ví dụ như, quan sát khách hàng, phỏng vấn họ, quản lí câu hỏi với họ, phát triển một số trường hợp nghiên cứu, và, lý tưởng hơn, thực hiện một sản phẩm thử nghiệm, hoặc thí điểm.

7. Nghiên cứu thị trường: Kết luận nếu chiến lược quảng cáo và khuyến mại của bạn có hiệu quả hay không
Một trong những cách tốt nhất để kết luận là đánh giá kết quả của quảng cáo. Điều này bao gồm sử dụng một số phương pháp thu thập dữ liệu giữa khách hàng của bạn, chẳng hạn như quan sát khách hàng, phỏng vấn họ, phát triển một số trường hợp để nghiên cứu.

Phương pháp cơ bản để lấy thông tin và phản hồi từ khách hàng

Thông thường, chúng ta vẫn nghĩ rằng biết những gì khách hàng của mình nghĩ và mong muốn bởi vì – chúng ta biết thế, đó là tất cả. Điều đó là sai! Các doanh nghiêp không thể thành công nếu họ không thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nên có một số hoạt động định kỳ quan trọng như tìm hiểu những gì khách hàng muốn cho sản phẩm và dịch vụ của bạn và những gì họ nghĩ về bạn. May mắn là, có một loạt các phương pháp thực tế mà các doanh nghiệp có thể sử dụng phản hồi từ khách hàng.
Các phương pháp bạn chọn và cách bạn sử dụng chúng tuỳ thuộc vào loại thông tin phản hồi mà bạn muốn từ khách hàng. Ví dụ, để tìm hiểu nhu cầu của họ trong các sản phẩm và dịch vụ, họ nghĩ gì về sản phẩm và dịch vụ của bạn…

Nghiên cứu thị trường thông qua Nhân viên
Nhân viên của bạn thường là những người tương tác nhiều nhất với khách hàng. Hãy hỏi họ về các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong đợi. Hãy hỏi nhân viên về những gì khách hàng khiếu nại.

Nghiên cứu thị trường thông qua phiếu góp ý
Cung cấp ngắn gọn, nửa trang giấy bình luận để họ có thể trả lời những câu hỏi đơn giản như: Bạn có hài lòng về dịch vụ của chúng tôi? Làm thế nào để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hoàn hảo? Có những dịch vụ mà bạn muốn nhưng chưa có?

Nghiên cứu thị trường thông qua yếu tố Cạnh tranh
Buôn bán cạnh tranh là gì? Hãy hỏi người bán hàng ở đó. Nhiều người không nhận ra doanh số bán hàng hoặc mặt hàng chủ yếu trong các cửa hàng. Bắt đầu huấn luyện những người xung quanh bạn để thông báo những gì đang xảy ra với đối thủ cạnh tranh.

Nghiên cứu thị trường thông qua Khách hàng
Một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu những gì khách hàng muốn là hỏi họ. Nói chuyện với họ khi họ truy cập vào cơ sở của bạn hoặc bạn tới thăm họ. 

Nghiên cứu thị trường thông qua Tài liệu và hồ sơ
Chú ý những gì khách hàng đang mua và không mua từ bạn. Nếu bạn đã biết những gì khách hàng đang mua, sau đó nó được ghi lại ở một nơi nào đó? Nên là như vậy để bạn không quên, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng hoặc khi cố gắng để bạn thoát ra ngoài.

Nghiên cứu thị trường thông qua Nhóm tập trung
Nhóm tập trung thường có từ 8 – 10 người mà bạn tập hợp để thu hút sự chú ý của họ về sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc một ý tưởng.

Nghiên cứu thị trường thông qua Khảo sát bằng mail
Bạn có thể ghét trả lời những thứ này, nhưng có rất nhiều người không – và sẽ điền vào phiếu khảo sát đặc biệt nếu họ nhận lại được một thứ gì đó. Hứa với họ sẽ có giảm giá khi họ gửi lại bản đơn đã được hoàn thiện cho công ty của bạn.

Nghiên cứu thị trường thông qua Khảo sát qua điện thoại
Thuê sinh viên vào mùa hè hoặc người làm việc bán thời gian vài ngày mỗi đợt 6 tháng để làm khảo sát qua điện thoại.

Một số nguồn chủ yếu của thông tin về nghiên cứu thị trường

Cục điều tra dân số
Có một số lượng lớn thông tin cho bạn, và đa phần đều là trực tuyến

Phòng thương mại
Nhận biết những người trong văn phòng địa phương của bạn. Văn phòng thường có rất nhiều thông tin về các địa phương, các nguồn tin về mạng, nguồn lực cộng đồng để giúp doanh nghiệp của bạn

Bộ thương mại
Cơ quan này có văn phòng tại nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước và công bố một loạt các thông tin về các ngành công nghiệp, sản phẩm và dịch vụ.

Hỏi cán bộ thư viện
Xem danh mục các Hiệp hội, bán hàng và tạp chí Tiếp thị quản lý, Chỉ số thống kê, bách khoa toàn thư về thông tin kinh doanh, tiêu chuẩn và khảo sát các ngành công nghiệp chưa phát triển và chỉ số tiêu dùng.

Thương mại và tổ chức chuyên nghiệp
Tổ chức thường sản xuất các bản tin rất hữu ích cho các thành viên cùng với các dịch vụ mạng, câu hỏi trả lời…

Thương mại và ấn phẩm chuyên nghiệp
Điều này đã trở nên hữu ích hơn như ngành nghề khác nhau trở nên chuyên biệt hơn và mong đợi của họ đang gia tăng đối với thông tin đồng thời và hữu ích.

Nguồn: allbusiness.com

 

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Tin tức Tri thức quản lý Vai trò quan trọng của nghiên cứu thị trường

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003