Tư vấn xây dựng chiến lược cho Công ty CP Sông Đà 6

Đầu tháng 7/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Sông Đà 6 đã đạt được thỏa thuận triển khai dự án tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty CP Sông Đà 6 giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025.

Mục tiêu của dự án nhằm:

• Xây dựng chiến lược phát triển của Sông Đà 6 giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025
• Xây dựng hệ thống quản lý các mục tiêu chiến lược (BSC) cho Sông Đà 6
• Xây dựng các sáng kiến triển khai chiến lược cho Sông Đà 6 về cơ cấu tổ chức, về nhân sự, về sản xuất, về tài chính, về phân phối, hệ thống thông tin quản lý, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro
Tăng cường năng lực xây dựng và triển khai chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý cấp trung của Sông Đà 6
• Hỗ trợ Sông Đà 6 triển khai chiến lược trong năm đầu tiên

Tư vấn OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện dự án thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt của Công ty được tư vấn. Tư vấn OCD sẽ đóng vai trò hướng dẫn phương pháp, gợi ý xây dựng các chỉ số, cung cấp thông tin, cùng thảo luận đưa ra các phương án để giúp cho cán bộ Sông Đà 6 trong quá trình làm ra kết quả cụ thể sẽ nắm bắt được phương pháp thực hiện. Bằng cách đó, cán bộ Sông Đà 6 sẽ phát triển năng lực xây dựng và sử dụng các công cụ quản lý chiến lược để có thể chủ động điều chỉnh khi được triển khai sau này mà không phụ thuộc vào sự có mặt của tư vấn.

Phương pháp tư vấn quá trình này sẽ thực hiện được nhờ Mô hình quản lý dự án hai chiều gồm 4 bên, trong đó bản thân những người tham gia dự án đều coi việc thống nhất kế hoạch và phấn đấu đạt mục tiêu dự án là trách nhiệm và động lực làm việc của họ. 

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Tin tức Tin OCD Tư vấn xây dựng chiến lược cho Công ty CP Sông Đà 6

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003