Details for Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 13, 2015

PropertyValue
Name:Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 13, 2015
Description:

Thưa Quý khách hàng,

Công ty Tư vấn Quản lý OCD trân trọng giới thiệu Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 13 năm 2015
Quý khách hàng có thể tải bản tin từ website của OCD theo đường dẫn: http://ocd.vn/bantin/2015/LDTD_13-2015.pdf

Trong số này, chúng tôi xin tóm tắt những nội dung chính như sau:

1.    Công cụ RESIST - Hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới minh bạch - tác giả Phạm Ánh Dương
2.    Giới thiệu Chương trình Hành động Thúc đẩy Thực hiện Liêm chính trong Kinh doanh (Đề án 12)
3.    Mô hình 7-S

Mọi yêu cầu của Quý khách hàng về Bản tin này xin gửi tới email của Ban Biên tập tại:  news@ocd.vn hoặc liên hệ với Công ty OCD theo địa chỉ dưới đây.
   
Ban Biên tập Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
OCD Management Consulting Co
137 Chua Lang St., Dong Da District, Hanoi
Website: www.ocd.vn
Email: news@ocd.vn
Tel: (84-4) 3553 7799; Fax: (84-4) 3553 7797

Filename:Link to LDTD_13-2015.pdf
Filesize: Unknown
Filetype:pdf (Mime Type: link)
Creator:ocd
Created On: 08/19/2015 09:52
Viewers:Everybody
Maintained by:ocd
Hits:2731 Hits
Last updated on: 04/17/2017 18:20
Homepage:www.ocd.vn