Details for Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi sô 8, năm 2013

PropertyValue
Name:Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi sô 8, năm 2013
Description:

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 8 với chủ đề: "Bí mật thực thi thành công chiến lược trong doanh nghiệp"

Filename:Link to LDTD_08-2013.pdf
Filesize: Unknown
Filetype:pdf (Mime Type: link)
Creator:ocd
Created On: 09/17/2013 05:49
Viewers:Everybody
Maintained by:ocd
Hits:3880 Hits
Last updated on: 09/17/2013 05:55
Homepage: