xây dựng lương 3P

26 May, 2022
OCD và JKVN mở rộng hợp đồng tư vấn – Xây dựng hệ thống lương 3P

Mở rộng hợp đồng tư vấn hệ thống lương 3P cho công ty cơ khí chính xác JKVN

Sau khi kết thúc dự án Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI, OCD tiếp tục mở rộng hợp đồng tư […]
22 May, 2022
OCD thực hiện tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P cho VLC

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC

Dự án tư vấn lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC Ngày 19/05/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Vận tải […]
15 August, 2019
5 bước tự xây dựng hệ thống lương 3P

5 bước tự xây dựng hệ thống lương 3P

Đầu tiên, hệ thống lương 3p là cách chi trả thu nhập cho người lao động theo 3 yếu tố cơ bản: Pay for Position – […]
14 August, 2019

Hệ thống đãi ngộ và các bước xây dựng

Đãi ngộ nhân sự là một trong những công việc quan trọng nhất của công tác quản trị nhân lực, nó tác động lớn tới hiệu […]

Contact Us

//]]>