xây dựng khung năng lực

27 December, 2021
OCD tư vấn xây dựng khung năng lực cho VietCredit

Xây dựng khung năng lực cho VietCredit

Tháng 12/2021, Công ty Tài chính Tín Việt (VietCredit) và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp đồng Tư vấn xây dựng […]
11 June, 2020
Dự án tư vấn hệ thống đánh giá năng lực cho Tổng Công ty Vận tải Hà nội

Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực cho Tổng Công ty Vận tải Hà nội

Tháng 6/2020, Tổng Công ty Vận tải Hà nội – Transerco và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã Khởi động dự án Xây dựng […]
29 May, 2020
Tư vấn khung năng lực cho Công ty Yusen Logistics

Tư vấn Xây dựng Khung năng lực cho Công ty Yusen Logistics Việt nam

Dự án Tư vấn Xây dựng Khung năng lực cho Công ty Yusen Logistics Việt nam Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã triển khai […]
19 August, 2019
Các bước cơ bản để xây dựng khung năng lực

Các bước để xây dựng khung năng lực

Đánh giá kỹ năng, thái độ của ứng viên và nhân viên không còn là vấn đề quá khó khăn nếu như các nhà quản lý […]
16 January, 2018

5 bước triển khai khung năng lực COID

Khung năng lực COID là phương pháp xây dựng khung năng lực được OCD phát triển dựa trên phương pháp của Havard. COID chia năng lực […]

Contact Us

//]]>