xây dựng hệ thống quản lý

28 June, 2016
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho Taikisha Việt Nam

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho Công ty Kỹ thuật Taikisha Việt Nam

Về dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản lý Năm 2016, Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện dự án tư vấn […]
22 June, 2016
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Việt Nam

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Việt Nam

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Việt Nam Năm […]
4 August, 2015
Tư vấn Rà soát chiến lược phát triển và hệ thống quản lý cho CTCP Thương mại và Xây dựng Công Nghệ Xanh

Tư vấn Rà soát chiến lược phát triển và hệ thống quản lý cho CTCP Thương mại và Xây dựng Công Nghệ Xanh

Dự án tư vấn Rà soát chiến lược phát triển và hệ thống quản lý cho CTCP Thương mại và Xây dựng Công Nghệ Xanh Năm […]
27 June, 2012
Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty Xây dựng ECOBA

Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty Xây dựng ECOBA

Dự án tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty Cổ phần ECOBA Năm 2012, Công ty CP Tư vấn Quản […]

Contact Us

//]]>