xây dựng hệ thống lương hiệu quả

25 October, 2021
Tư vấn rà soát hệ thống & xây dựng quy chế lương cho MobiFone

Tư vấn hệ thống lương cho Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Tháng 10/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký kết hợp đồng tư vấn hệ thống lương cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone với […]
17 August, 2019
Cấp bậc lương và cách xây dựng cấp bậc lương hiệu quả

Cấp bậc lương và cách xây dựng cấp bậc lương hiệu quả

Cấp bậc lương là gì?  Cấp bậc lương là quy chế tính toán mức lương trả cho người lao động trong doanh nghiệp. Bao gồm một […]
15 August, 2019
5 bước tự xây dựng hệ thống lương 3P

5 bước tự xây dựng hệ thống lương 3P

Đầu tiên, hệ thống lương 3p là cách chi trả thu nhập cho người lao động theo 3 yếu tố cơ bản: Pay for Position – […]
14 August, 2019

Hệ thống đãi ngộ và các bước xây dựng

Đãi ngộ nhân sự là một trong những công việc quan trọng nhất của công tác quản trị nhân lực, nó tác động lớn tới hiệu […]
29 June, 2010
Tư vấn quy chế lương cho Viễn thông Hải Phòng

Tư vấn quy chế lương cho Viễn thông Hải Phòng

Về dự án tư vấn quy chế lương Năm 2010, Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện tư vấn quy chế lương cho Viễn […]

Contact Us

//]]>