xây dựng hệ thống lương 3P

16 April, 2023
Tư vấn lương và KPI - Đạm Phú Mỹ

Tư vấn hệ thống KPI và lương 3P cho doanh nghiệp sản xuất phân bón hàng đầu – Đạm Phú Mỹ

Ngày 14/04/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo […]
21 February, 2023
Dự án Tư vấn lương TTML Mobifone Mien Bac

Khởi động dự án tư vấn lương – Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc

Ngày 21/02/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc chính thức khởi động dự án Chuẩn hóa vị trí […]
22 September, 2022
Hỗ trợ triển khai hệ thống lương 3P và KPI cho tập đoàn gạch men Vitto Hoàn Mỹ

Triển khai hệ thống lương 3P và KPI cho tập đoàn gạch men Vitto Hoàn Mỹ

Tháng 09/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện Dự án Hỗ trợ triển khai hệ thống lương 3P và KPI cho Tập đoàn […]
2 December, 2020
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể cho Hoa Linh

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh

Tháng 11/2020, OCD chính thức triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự (lương 3P, KPI, khung năng lực) cho Công ty […]
11 November, 2019
Khởi động Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Tập đoàn sản xuất kết cấu thép Đại Dũng

Tư vấn Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Tập đoàn sản xuất kết cấu thép Đại Dũng

Tư vấn Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Tập đoàn sản xuất kết cấu thép Đại Dũng Ngày 9/11/2019, Công ty CP Cơ khí Xây […]

Contact Us

//]]>