xây dựng chiến lược

29 April, 2020
Chiến lược công ty là gì?

Chiến lược tập đoàn là gì?

Chiến lược tập đoàn là gì? Để xây dựng được một chiến lược tập đoàn thành công, nhà lãnh đạo của các tập đoàn sẽ phải […]
10 February, 2020
1. Đào tạo Xây dựng và triển khai chiến lược cấp tập đoàn cho PACIFIC

Đào tạo Xây dựng và triển khai chiến lược cấp tập đoàn cho PACIFIC

Sáng ngày 10/12/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tiến hành khóa đào tạo “Xây dựng và triển khai chiến lược cấp tập đoàn” […]
11 August, 2019
Chuyển đổi số - Doanh nghiệp cần làm gì?

Bắt đầu chuyển đổi số – Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp sử dụng dữ liệu và công nghệ số để đổi mới một cách tổng thể và toàn diện mô hình kinh […]
30 December, 2015
Tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển cho CTCP Thương mại quốc tế Bảo Minh

Tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển cho CTCP Thương mại quốc tế Bảo Minh

Dự án tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển cho CTCP Thương mại quốc tế Bảo Minh Năm 2015, Công ty CP Tư vấn Quản […]
28 December, 2012
Tư vấn cho Công ty CP Bảo Hiểm Hàng Không

Xây dựng Chiến lược Phát triển & Hệ thống Bảng điểm cân bằng cho Công ty CP Bảo Hiểm Hàng Không

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD chính thức triển khai dự án tư vấn Xây dựng Chiến lược Phát triển & Hệ thống […]

Contact Us

//]]>