tư vấn tái cơ cấu DN

22 May, 2023
Tư vấn Tái cơ cấu CNG

Tư vấn tái cơ cấu cho công ty cung cấp khí nén thiên nhiên hàng đầu – CNG Việt nam

Dự án tư vấn tái cơ cấu cho công ty khí nén thiên nhiên hàng đầu Tư vấn tái cơ cấu cho công ty khí nén […]
6 June, 2021
Tư vấn tái cơ cấu DN - Hòa Binh Minh

Tổng kết Dự án tư vấn tái cơ cấu DN và xây dựng hệ thống quản lý cho Hòa Bình Minh Corp

Tổng kết Dự án Tư vấn tái cơ cấu DN và xây dựng hệ thống quản lý Tháng 6/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD […]
24 November, 2019
Tư vấn tái cơ cấu tổng công ty phân phối

Dự án Tư vấn Tái cơ cấu cho Tập đoàn phân phối hàng đầu – Hòa Bình Minh

Tháng 11 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã chính thức khởi động dự án tư vấn tái cơ cấu cho Tập đoàn […]
28 June, 2013
Tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc cho Tổng Công ty Sông Đà

Tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc cho Tổng Công ty Sông Đà

Về dự án xây dựng đề án tái cấu trúc  Năm 2013, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD thực hiện xây dựng đề án […]

Contact Us

//]]>