Triển khai KPIs

13 March, 2023
Khóa học xây dựng KPI và triển khai phần mềm digiiTeamW cho PTSC Thanh Hóa

Khóa học xây dựng KPI và triển khai phần mềm digiiTeamW cho PTSC Thanh Hóa

Ngày 10/03/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã tổ chức khóa học xây dựng KPI, đồng […]
17 April, 2020
Phương pháp lựa chọn KPIs chuẩn cho doanh nghiệp của bạn.

KPIs là gì? Xây dựng và triển khai KPIs từ A đến Z

KPIs là gì? “KPIs là Chỉ tiêu Hiệu quả Trọng yếu, được viết tắt từ Key Performance Indicators, là các chỉ tiêu dùng để đo lường […]

Contact Us

//]]>