Tái cơ cấu DN

7 April, 2022
Kinh nghiệm triển khai Tái cơ cấu

Tái cơ cấu doanh nghiệp – Kinh nghiệm triển khai

Trong quá trình hình thành và phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp là vấn đề mà doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt. Đặc biệt, […]
28 June, 2013
Tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc cho Tổng Công ty Sông Đà

Tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc cho Tổng Công ty Sông Đà

Về dự án xây dựng đề án tái cấu trúc  Năm 2013, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD thực hiện xây dựng đề án […]

Contact Us

//]]>