sản phẩm

20 July, 2023
Chu kỳ sống của sản phẩm và chiến lược marketing cho từng giai đoạn

Chu kỳ sống của sản phẩm và chiến lược marketing cho từng giai đoạn

Chu kỳ sống của sản phẩm là gì? Chu kỳ sống của sản phẩm (hay còn gọi là vòng đời sản phẩm) là thuật ngữ dùng […]
29 August, 2022
Khuếch trương và quảng bá sản phẩm

Khuếch trương và quảng bá sản phẩm

Mục tiêu Để tăng doanh số bán hàng, doanh nghiệp cần phải có chiến lược khuếch trương và quảng bá tốt để thu hút được khách […]

Contact Us

//]]>