quản trị marketing và bán hàng

29 August, 2022
Khuếch trương và quảng bá sản phẩm

Khuếch trương và quảng bá sản phẩm

Mục tiêu Để tăng doanh số bán hàng, doanh nghiệp cần phải có chiến lược khuếch trương và quảng bá tốt để thu hút được khách […]
26 August, 2022
Phát triển và quản lý kênh phân phối

Phát triển và quản lý kênh phân phối

Mục tiêu Khóa học này sẽ thảo luận bản chất của kênh phân phối, cũng như những cách thức phát triển hệ thống phân phối hiệu […]

Contact Us

//]]>