quản lý nhân lực

25 December, 2023

Mô hình quản lý ma trận trong doanh nghiệp và Tính năng nổi bật

Giới thiệu tổng quát   Để quản lý nguồn nhân sự tại một tổ chức hay một doanh nghiệp được hợp lý, các nhà lãnh đạo thường […]
24 October, 2023
Mô hình GROW

Mô hình GROW và ứng dụng trong quản lý nguồn nhân lực

Giới thiệu tổng quát Có thể bạn chưa biết? Mô hình GROW là một số những mô hình phổ biến được các tổ chức và doanh […]

Contact Us

//]]>