quản lý nguồn nhân lực

31 August, 2023
8 mô hình quản trị nhân sự chuyên gia HR nên biết vào năm 2023

8 mô hình quản trị nhân sự chuyên gia HR nên biết vào năm 2023

Bộ phận nhân sự cần vận hành tốt thì mới mang lại giá trị đích thực cho tổ chức. Cơ cấu tổ chức được xây dựng […]
25 August, 2023
Quản lý nguồn nhân lực - 7 điều cơ bản mọi chuyên gia nhân sự nên biết

Quản lý nguồn nhân lực – 7 điều cơ bản mọi chuyên gia nhân sự nên biết

Con người là yếu tố quan trọng cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiệu suất của nhân viên có thể là một […]
22 September, 2022
Khóa học Quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Khóa học Quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Mục tiêu Mục tiêu bao trùm của khóa học nhằm nâng cao khả năng quản lý nguồn nhân lực chiến lược cho các cán bộ quản […]
22 August, 2021
Xu hướng thu hút và tuyển dụng nhân tài thời Covid-19

7 xu hướng thu hút và tuyển dụng nhân tài trong thời đại COVID-19

Khi COVID-19 suy thoái và cuộc sống quay trở lại bình thường chính là thời điểm tốt để đón đầu một số xu hướng thu hút […]
30 March, 2020
Quản lý nguồn nhân lực

Khóa học Quản trị Nhân sự – Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, hiệu quả

Quản trị Nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự lớn mạnh và hiệu quả cho doanh nghiệp. Khoá […]

Contact Us

//]]>