Phương pháp nghiên cứu thị trường

2 April, 2020
Phân loại nghiên cứu thị trường

Phân loại nghiên cứu thị trường và các phương pháp nghiên cứu

Sự thành công trên con đường kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào cũng nhắm tới đối tượng khách hàng của họ. Sự thỏa mãn […]
19 May, 2019

Nghiên cứu thị trường thuốc OTC và xây dựng chiến lược phát triển cho SOHACO

Hiện trạng khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO muốn khảo sát thị trường thuốc OTC để từ đó […]
5 May, 2019
Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng

Hiện trạng khách hàng Khách hàng: Công ty TNHH Chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam Mục tiêu: Nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị khả […]
7 March, 2019
Top 6 phương pháp nghiên cứu thị trường

6 phương pháp nghiên cứu thị trường cơ bản

Có rất nhiều cách thức để tiến hành nghiên cứu thị trường, trong đó doanh nghiệp thường lựa chọn một hoặc nhiều hơn một trong năm phương […]
5 March, 2019
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược marketing cho thị trường tổ chức tiệc tại TP.HCM

Nghiên cứu & xây dựng chiến lược marketing cho thị trường tổ chức tiệc

Hiện trạng khách hàng Công ty CP Vĩnh Quang quản lý hai TT tổ chức tiệc: Đại Hỷ Palace và Đại Hỷ Garden Tình trạng cung […]

Contact Us

//]]>