Phần mềm thông tin nhân sự

5 June, 2018
Các tính năng chính của phần mềm hồ sơ nhân sự digiiHR

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI – tính năng chính

Phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự (digiiHR) của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC giúp DN quản lý hồ sơ nhân sự theo hệ thống chức danh. […]

Contact Us

//]]>