Phần mềm Quản lý Năng lực

8 October, 2018

OCD tư vấn đánh giá năng lực cho TT Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1

Năm 2018,Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực cho Trung tâm […]
13 August, 2018
OOC - digiiCAT

Các tính năng chính của phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT

Phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT là công cụ giúp doanh nghiệp thiết kế hệ thống đánh giá năng lực, từ điển năng lực, khung […]
29 June, 2018
Giao diện phần mềm digiiCAT

Phần mềm khung năng lực digiiCAT – công cụ đánh giá năng lực

Phần mềm Khung năng lực DigiiCAT là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực và đánh giá năng lực. Dưới đây là giới thiệu ngắn […]

Contact Us

//]]>