Phần mềm okr

6 September, 2019

Google đã triển khai OKR như thế nào?

Google là một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Mọi người đều biết đến Google và […]
5 September, 2019

Cách xây dựng OKR trong doanh nghiệp

OKR là gì? Nói một cách đơn giản, OKR (Objectives and Key results) là phương pháp quản trị doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp định lượng […]
6 June, 2018
Giao diện dashboard của phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamw

Phần mềm giao việc digiiTeamW – Giao việc, KPI, OKR

Phần mềm giao việc (Quản lý Công việc) là phần mềm hỗ trợ quản lý thực hiện công việc thông qua việc lập danh sách công […]

Contact Us

//]]>