Phần mềm đánh giá năng lực. công cụ

29 June, 2018
Giao diện phần mềm khung năng lực digiiCAT

Phần mềm khung năng lực digiiCAT – công cụ đánh giá năng lực

Phần mềm Khung năng lực DigiiCAT là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực và đánh giá năng lực. Dưới đây là giới thiệu ngắn […]

Contact Us

//]]>