OKR là gì

19 January, 2024

OKR sẽ thay thế KPI trong tương lai?

Trong các công cụ quản lý mục tiêu và hiệu suất, KPI thường được ưu tiên vì tính đơn giản và phổ biến của nó. Nhưng […]
25 September, 2019
Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống KPI cho Công ty Vận tải Xếp dỡ Hải An

Khóa đào tạo Xây dựng hệ thống KPIs cho Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – Hải Phòng

Dựa trên yêu cầu đặt ra của khách hàng, ngày 25/09/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD quyết định tổ chức khóa đào tạo KPIs được […]
2 September, 2019
OKR là gì?

OKR là gì? Lợi ích của OKR.

OKR là gì ? OKR (Objectives and Key results) là một phương pháp quản trị doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp định lượng và tạo ra những kết […]

Contact Us

//]]>