Nguồn nhân lực

10 February, 2019
Phát triển nhân lực Việt Nam

Nhân lực Việt Nam phát triển đáp ứng yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ở giai đoạn đầu, giai đoạn bản lề cho các nước đang phát triển tiến đến theo kịp với […]
3 February, 2019
Phát triển nguồn nhân lực mới

Xu hướng học tập và phát triển nguồn nhân lực 2019 (P2)

Một số xu hướng về kỹ năng lãnh đạo, học tập và phát triển nguồn nhân lực đã được các chuyên gia hàng đầu dự đoán […]
22 January, 2018

Xu hướng quản trị thông tin nhân sự năm 2018

Ngày nay, việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lí nhân sự trở nên rất phổ biến. Xu hướng quản […]

Contact Us

//]]>