Nguồn nhân lực

25 August, 2023
Quản lý nguồn nhân lực - 7 điều cơ bản mọi chuyên gia nhân sự nên biết

Quản lý nguồn nhân lực – 7 điều cơ bản mọi chuyên gia nhân sự nên biết

Con người là yếu tố quan trọng cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiệu suất của nhân viên có thể là một […]
7 September, 2020
Tọa đàm xây dựng chiến lược nguồn nhân lực HRA - OCD

Tọa đàm Xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực – Giải pháp giúp doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng Covid 19

Ngày 5/9/2020, Ban Chiến lược Hiệp hội nhân sự HRA phối hợp với Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD, Công ty Giải pháp Công […]
12 September, 2019
Bạn đã hiểu thế nào về JDs?

Bạn đã hiểu thế nào về JDs?

JDs là gì? JDs (Job Descriptions), là tài liệu mô tả công việc cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết của […]
19 April, 2019
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỜI 4.0

Giám đốc nhân sự thời 4.0

Chúng ta biết rằng, bên cạnh một Giám đốc điều hành CEO có tầm nhìn rộng, một Giám đốc tài chính CFO có năng lực tốt, […]
18 April, 2019
Bà Nguyễn Thị Nam Phương thuyết trình về tham luận Quản trị nhân lực trong Hội thảo Quốc gia

Xu hướng quản trị nhân lực 4.0 và khuyến nghị với Việt Nam

Xu hướng Quản trị Nhân lực 4.0. Ngày 18/4/2019, Bà Nguyễn Thị Nam Phương, sáng lập viên của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, đồng […]

Contact Us

//]]>