nghiên cứu thị trường thứ cấp

23 June, 2021
4 phương pháp phỏng vấn sâu thường sử dụng

4 phương pháp phỏng vấn sâu hữu dụng nhất trong nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là phương pháp nghiên cứu quan trọng có tính ứng dụng cao trong nghiên cứu thị trường. Các kết quả của nghiên […]
22 February, 2020
Nghiên cứu thị trường sơ cấp và thứ cấp

Nghiên cứu thị trường thứ cấp hay nghiên cứu thị trường sơ cấp

Bạn đang tạo dựng một doanh nghiệp mới, mở rộng một doanh nghiệp đang vận hành, giới thiệu một dòng sản phẩm mới hay gia nhập […]

Contact Us

//]]>