năng lực quản lý

26 October, 2023
phong cách lãnh đạo cảm xúc

6 phong cách lãnh đạo cảm xúc: Cách áp dụng trong thực tế (phần 2)

Lãnh đạo cảm xúc là một phong cách lãnh đạo hiệu quả. Giúp nhà lãnh đạo phát huy được tối đa tiềm năng của đội ngũ […]
31 August, 2022
Nhận biết cá nhân và năng lực quản lý

Khóa học Nhận biết cá nhân và năng lực quản lý

Mục tiêu Để thành công trong công việc và cuộc sống, chúng ta cần phải nhận biết cá nhân thật đúng đắn và quản lý bản […]

Contact Us

//]]>