mô hình AIDA

17 August, 2023
Mô hình AIDA trong Marketing

AIDA Model là gì? Những điều cần biết về mô hình AIDA trong Marketing

Tổng quan về mô hình AIDA AIDA Model hay còn gọi là Mô hình AIDA bao gồm 4 thành tố Attention (Thu hút), Interest (Thích thú), […]

Contact Us

//]]>