MiniMBA

26 June, 2019
Khóa học miniMBA

Khóa học MiniMBA thiết kế riêng cho doanh nghiệp

Bạn muốn Trang bị cho bản thân nền tảng kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp vững chắc và ứng dụng tốt cho công […]
26 October, 2018
Khóa đào tạo mini MBA cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Chương trình đào tạo MiniMBA cho Công ty Dược phẩm Abipha

Khóa đào tạo MiniMBA cho Công ty Dược phẩm Abipha Tháng 5/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai khoá đào tạo MiniMBA cho […]
4 June, 2010
MiniMBA

Đào tạo Mini-MBA cho Canon Vietnam

Nhằm nâng cao năng lực và tăng cường tính chủ động của đội ngũ quản lý cấp trung trong việc góp phần vào sự phát triển […]
6 March, 2010

Mini MBA Program for Canon mid-level managers

Mini MBA Program for Management Capacity Development was designed and delivered to mid-level manager team of Canon Vietnam in 2010-2011. The program lasted six months with […]

Contact Us

//]]>